پای چپ
ویرانگر است خوابش
وقتِ رفتن.

Advertisements

مثل ابرهای شب
با من مهربانی

صبح زمستان
انتظار یک نامه
اکپر محمدزاده

Advertisements

من اگه برقی بودم تا حالا سوخته بودم.

Advertisements

متاسقانه هنرهای رزمی با شکست مواجه شد.

Advertisements

به من شلیک کنید. من نمی میرم. فقط جای زخم هام بیشتر میشه…

Advertisements

نه. من آدمه زندگی کردن نیستم…

Advertisements

یک نشان درجه 2 فتح
یک نشان ذوالفقار
3 مدال لیاقت
5 لوح تقدیر با قاب نفیس و 2 لنت
مجموعن دو هزار تومان و یا با 2 سی سی متادون معاوضه می گردد.

Advertisements

میخ

با میخ

اوج فریاد

Advertisements

تازه بعد از انفجار قوری بود که من خودمو شناختم…

Advertisements

بزرگترین پند زندگی این است كه گاهی احمق ها هم درست می گویند !

 

Advertisements