پای چپ
ویرانگر است خوابش
وقتِ رفتن.

Advertisements

مثل ابرهای شب
با من مهربانی

صبح زمستان
انتظار یک نامه
اکپر محمدزاده

من اگه برقی بودم تا حالا سوخته بودم.

متاسقانه هنرهای رزمی با شکست مواجه شد.

به من شلیک کنید. من نمی میرم. فقط جای زخم هام بیشتر میشه…

نه. من آدمه زندگی کردن نیستم…

یک نشان درجه 2 فتح
یک نشان ذوالفقار
3 مدال لیاقت
5 لوح تقدیر با قاب نفیس و 2 لنت
مجموعن دو هزار تومان و یا با 2 سی سی متادون معاوضه می گردد.

میخ

با میخ

اوج فریاد

تازه بعد از انفجار قوری بود که من خودمو شناختم…

بزرگترین پند زندگی این است كه گاهی احمق ها هم درست می گویند !

 

Advertisements